ببر بنگال زن هندی را خورد + تصاویر

ببر بنگال زن هندی را خورد + تصاویر

منتشر شده توسط :نمناک


خورده شدن یک زن توسط ببر بنگال گونه ای از ببرهای قوی هیکل هندوستان اتفاقی است که وحشت را به جان تمام ساکنین اطراف آن منطقه انداخته است.
ببر بنگال زن هندی را خورد + تصاویرخورده شدن یک زن توسط ببر بنگال گونه ای از ببرهای قوی هیکل هندوستان اتفاقی است که وحشت را به جان تمام ساکنین اطراف آن منطقه انداخته است.به گزارش دیلی میل در حوالی جنگلی به نام پیرخالی رودخانه ای وجود دارد که مردم برای صید خرچنگ به آنجا می روند اما این روزها اتفاقی در آن محل رخ داده است که دیگر کسی جرات صید خرچنگ را در آن منطقه ندارد. ببری که زنی را  به دندان گرفت و درمقابل چشمان همسرش به داخل جنگل برد.  یک زوج به وسیله یک قایق برای صید خرچنگ در رودخانه شالو در حوالی منطقه ای در غرب بنگال با حادثه ای دلخراش مواجه شدند.ببر گرسنه زن را شکار کرده و به سمت جنگل پیرخالی محلی که معروف به محل و قلمرو زندگی ببرها مشهور است میبرد و همسر آن زن تنها شاهد کشیده شدن زنش توسط دندان های ببر به سمت جنگل بوده است بدون آنکه توانایی انجام کاری را داشته باشد. رودخانه ای که اهالی منطقه برای ماهی گیری و صید خرچنگ به این حوالی می آیند بعد از آن مرد به گارد محافظتی جنگل اطلاع می دهد اما هیچ اثری یافت نمی شود. این ششمین بار است که در سال 2014 است که ببرها به انسانها حمله می کنند و به عنوان غذا آنها راشکار می کنند.بعد از از این اتفاق خانواده هایی که پیش از این برای شکار خرچنگ به آن محدوده می رفتند متوجه خطر شدند.هند محل زندگی بیش از نیمی از تمام 3200 ببر زنده در حیات وحش است.

ببر بنگال زن هندی را خورد + تصاویر