یارانه شهریور | زمان واریز یارانه شهریور 93

یارانه شهریور | زمان واریز یارانه شهریور 93

منتشر شده توسط :نمناک


زمان واریز یارانه نقدی شهریور ماه 1393 طبق اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روز 22 شهریور ماه می باشد و مبلغ یارانه شهریور 93 به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
زمان واریز یارانه شهریور 93زمان واریز یارانه نقدی شهریور ماه 1393 طبق اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روز 22 شهریور ماه می باشد و مبلغ یارانه شهریور 93 به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. تاریخ انتشار : 19 شهریور 1393

 محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران از زمان واریز چهل و دومین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه 1393 خبر داد.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت:چهل و دومین یارانه نقدی شهریور ماه سال جاری بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها روز 22 شهریور به ازای هر نفر ماهانه 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

وی همچنین در مورد یارانه متولدین 93 توضیح داد:با عنایت به اینکه عده ای به جمع ما اضافه شدند و نسبت به این عزیزان ثبت نام صورت گرفته است، پرداخت یارانه این متولدین با تاکید رئیس جمهور و معاون اول از شهریور ماه انجام می شود.

پرداخت یارانه ویژه به جای سبد کالا

سخنگوی دولت همچنین در خصوص یارانه ویژه گفت:در سال گذشته سبد کالا توزیع شد که اگر معطوف به جامعه ای مشخص و معین نباشد، هدفمند توزیع نمی شود.

نوبخت افزود:سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به صورت سبد کالا توزیع شد که عده ای از هموطنان نیز نسبت به آن ناراضی بودند، بنابراین قرار شد به جای سبد کالا به شکل سامان یافته به خانواده های کم درآمدی که بهزیستی آنان را تایید می کند به صورت حمایت غذایی یارانه ریالی و یا یارانه دریافت خرید کالا پرداخت شود.

یارانه شهریور ، زمان واریز یارانه شهریور 93