تاثیر افزودنی های بنزین بر سرطان در ایران

تاثیر افزودنی های بنزین بر سرطان در ایران

منتشر شده توسط :نمناک

به سادگی پول در بیارید !!!

کلیک کن !!!

بزرگترین ربات کسب درآمد
لینک ربات رو برات گذاشتم

کلیک کن !!!


محققان دانشکده داروسازی در بیستمین دوره جشنواره تحقیقات پزشکی رازی درباره سازوکار سرطان زایی افزودنی غیرمجاز بنزین و گازوئیل کشور به نتایج قابل توجهی دست یافتند.
تاثیر افزودنی های بنزین بر سرطان در ایرانمحققان دانشکده داروسازی در بیستمین دوره جشنواره تحقیقات پزشکی رازی درباره سازوکار سرطان زایی افزودنی غیرمجاز بنزین و گازوئیل کشور به نتایج قابل توجهی دست یافتند.

افزایش خطر ابتلا به سرطان با افزودنی های بنزین!!

 محققان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پژوهشی مکانیزم سرطان زائی ماده MTBE را که برای افزایش عدد اکتان به بنزین و گازوئیل تولیدی کشور افزوده می شود بررسی کردند.دکتر فرهاد احمدی محقق برگزیده در بیستمین جشنواره تحقیقات پزشکی رازی گفت:یکی از مباحثی که در کشور ما رخ داده، روند رو به رشد سرطان است.وی با بیان اینکه صحبت های زیادی در خصوص دلایلی همچون آلودگی های آب، هوا، برنج، چای، بنزین و... برای افزایش سرطان شده است، اظهار داشت:هنوز عامل سرطان در کشور به صورت قطعی مشخص نیست ولی تحقیقاتی را اخیرا بر روی ترکیبات بنزین و ماده ای که به بنزین اضافه می شود، انجام دادیم تا میزان سرطان زا بودن ترکیب مهمی در بنزین را مشخص کنیم.  

دکتر فرهاد احمدی:محقق

 وی توضیح داد:از متیل ترشیو بوتیل اتر MTBE به عنوان یک افزاینده ضد احتقان جهت افزایش عدد اکتان در سوخت های بنزینی و گازوئیلی و به مقدار زیاد استفاده می شود که تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داده این ماده می تواند با اتصال به DNA ،تشکیل افزونه داده و منجر به تخریب DNA شود. استادیار دانشکده داروسازی دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه این ماده عملکرد بنزین را در فرایند سوخت بهتر می کند، اظهار داشت:این ماده در بنزین کشورهای ایران، چین و کشورهای جهان سوم به مقدار خیلی زیادی استفاده می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد:MTBE می تواند به شدت با DNA  انسان برهمکنش داشته باشد و آنها را تخریب کند که در نهایت به جهش ژنی افراد تاثیر گذاشته و به سرطان منجر می شود.وی گفت:در این تحقیقات موفق شدیم مدلی از هم برکنش این ماده سرطان زا بر DNA  بدست آوریم. البته تا کنون گزارشی از هم برکنشی این ماده در هیچ کجای دنیا صورت نگرفته  چراکه MTBE ماده ای فرار است و روشهای رایج نمی تواند اطلاعات دقیقی را از آن به دست دهد. وی خاطرنشان شد:به همین دلیل در این تحقیقات به روش کروماتوگرافی گازی و نمونه برداری از فضای فوقانی اقدام به مدل سازی برهم کنش این ترکیب با DNA و G-کوادروپلاکس کردیم و پارامترهای ترمودینامیکی و ثابتهای تعادلی برهمکنش آن بر روی DNA را مورد بررسی قرار دادیم. با این روش به این نتیجه رسیدیم که MTBE با DNA برهمکنش دارد ولی این میزان زیاد نیست.احمدی تاکید کرد:در این تحقیقات مشخص شد که تاثیر MTBE بر بدن انسان ممکن است مقدار کمی بر روی تخریب DNA تاثیر داشته باشد. همچنین می توان گفت که این ماده در بنزین، به میزان 50 درصد بر روی سرطان تاثیر دارد و به صورت کلی نمی توان گفت به صورت کامل، سرطان ناشی از بنزین است. دکتر احمدی با بیان این که تردیدی در سرطانزائی بالای ماده خطرناک MTBE وجود ندارد، گفت:براساس نتایج این بررسی با توجه به این که این ماده از طریق اتصال به دی ان ای منجر به بروز سرطان نمی شود باید بررسی های بیشتری در خصوص سازوکار دقیق سرطانزایی MTBE صورت گیرد.این محقق ابراز امیدواری کرد که این مطالعات زمینه ای شود تا این ماده خطرناک از سوخت کشور حذف شود.

تاثیر افزودنی های بنزین بر سرطان در ایران