زاپاس بنز روی تیبا! + عکس

زاپاس بنز روی تیبا! + عکس

منتشر شده توسط :نمناک


عکس زیر از یک خودروی تیبا می باشد که با اندکی تغییرات و با قرار دادن زاپاس بنز روی آن طوری خودنمایی می کند که گویا خیلی دوست دارد بنز باشد.
زاپاس بنز روی تیبا! + عکسعکس زیر از یک خودروی تیبا می باشد که با اندکی تغییرات و با قرار دادن زاپاس بنز روی آن طوری خودنمایی می کند که گویا خیلی دوست دارد بنز باشد.

تیبا سوار عشق بنز

گاهی اوقات تغییراتی در خودروها و حتی تزئینات می تواند در شکل و ظاهر آنها تآثیر بگذارد و یا حتی می تواند طوری باشد که از فرسنگها فاصله مشخص شود که چه تغییر ناچیزی در یک خودرو ایجاد شده است عکس زیر نیز یکی از مواردی است که از این امر مستثنی نبوده و یک خودروی تیبا را نشان می دهد که این خودرو با تزئینات جالبی از جمله زاپاس بنز که در آن بکار رفته است گویا خیلی دوست دارد بنز باشد.

زاپاس بنز روی تیبا! + عکس