خطر سقوط هواپیمای تیم استقلال به خیر گذشت

خطر سقوط هواپیمای تیم استقلال به خیر گذشت

منتشر شده توسط :نمناک


تیم استقلال خوزستان که به همراه کادر فنی خود وارد تهران شدند بار دیگر با خطر سقوط هواپیما مواجه شدند.
خطر سقوط هواپیمای تیم استقلال به خیر گذشتتیم استقلال خوزستان که به همراه کادر فنی خود وارد تهران شدند بار دیگر با خطر سقوط هواپیما مواجه شدند. تاریخ انتشار : 29 مهر 1394

تیم استقلال خوزستان که برای دیدار با تیم استقلال تهران عازم تهران شده بودند با خطر سقوط مواجه و نزدیک به 6 ساعت پروازشان به طول انجامید.

این تیم که قرار بود ساعت 17:30 دقیقه به سمت تهران پرواز کند بنابر دلایلی با تأخیر 6 ساعته عازم تهران شدند و پس از آن تکان های شدید هواپیما و عدم تعادل آن باعث ترس و دلهره شدید بازیکنان این تیم شد و خوشبختانه این پرواز با مشکلی مواجه نشد.

این اتفاق دلهره آور پیش از این یک بار دیگر هم برای استقلال خوزستان، پیش از دیدار با راه آهن در چارچوب جام حذفی تکرار شد.

بهمن روشنایی سرپرست استقلال خوزستان در این باره گفت:این اتفاق ها برای ما عادی شده است و پیش از دیدار با راه آهن در جام حذفی نیز اتفاق افتاد و باعث شد تا با استرس وارد میدان شویم و شکست بخوریم.

این اتفاق هم بار دیگر رخ داده است و تاخیر 6 ساعته باعث آن شده تا بازیکنان با خستگی وارد زمین شوند.

خطر سقوط هواپیمای تیم استقلال به خیر گذشت