پدربزرگ محسن رضایی یاغی معروف اصفهان را دستگیر کرد! + عکس

پدربزرگ محسن رضایی یاغی معروف اصفهان را دستگیر کرد! + عکس

منتشر شده توسط :نمناک


شخصی که زنجیر شده یکی از یاغیان میمه و تیران اصفهان است که توسط پدربزرگ محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگیر شده است.
پدربزرگ محسن رضایی یاغی معروف اصفهان را دستگیر کرد! + عکسشخصی که زنجیر شده یکی از یاغیان میمه و تیران اصفهان است که توسط پدربزرگ محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگیر شده است.

دستگیری یاغی معروف اصفهان توسط پدربزرگ محسن رضایی

به تازگی تصویری قدیمی از پدربزرگ محسن رضایی در رسانه ها منتشر شده است که وی را در حال دستگیری یک یاغی در اصفهان نشان می دهد.همانطور که مشاهده می کنید در عکس زیر، نفر سمت چپ (تفنگ به دست) مرحوم «آجونمراد» (جانمراد) پدربزرگ محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.«جانمراد» پدربزرگ مادری محسن رضایی و از جنگجویان و تفنگداران رشید بختیاری در اصفهان بود که در فوج نصیرخان سردار جنگ بختیاری خدمت می کرد. این فوج از سوی حاج علیقلی خان سردار اسعد بختیاری مأمور به سرکوب یاغیان اصفهان بود.در این تصویر، پدربزرگ محسن رضایی یکی از یاغیان و راهزنان معروف اصفهان را به بند کشیده است؛ چراکه اصفهان پس از فتح تهران و استقرار بختیاری ها در حکومت مرکزی اوضاع مشوشی یافته بود.بر اساس برخی شواهد، جانمراد احتمالاً در فتح تهران هم حضور داشته است.نفری که زنجیر شده و در بند است، گویا جعفرقلی خان چهرمهینی از یاغیان میمه و تیران اصفهان است که پس از دستگیری در میدان اصفهان به دار آویخته شد.

پدربزرگ محسن رضایی یاغی معروف اصفهان را دستگیر کرد! + عکس