عکس کودک بدون 4دست و پا و بینی

عکس کودک بدون 4دست و پا و بینی

منتشر شده توسط :نمناک


عکس کودکی را خواهید دید که پزشکان مجبور به قطع 4 دست و پایش شدند ولی به دلیل شدت بیماری نوک بینی کودک هم باید جدا می شد. او تنها 10 درصد شانس زنده ماندن داشت اما حالا 100 درصد امید به زندگی دارد.
عکس کودک بدون 4دست و پا و بینیعکس کودکی را خواهید دید که پزشکان مجبور به قطع 4 دست و پایش شدند ولی به دلیل شدت بیماری نوک بینی کودک هم باید جدا می شد. او تنها 10 درصد شانس زنده ماندن داشت اما حالا 100 درصد امید به زندگی دارد.

زندگی و عکس کودکی که دست و پا و بینی ندارد

رز آلن کودک با انگیزه ای که بعد از از دست دادن چهار دست و پایش هنوز برای داشتن یک زندگی شاد تلاش می کند.

این کودک مبتلا به مننژیت تنها 10 روز روی پاهایش راه رفت و بعد از گذشت 10 روز از اولین تجربه ی راه رفتنش پزشکان مجبور به قطع هر 4 دست و پایش شدند. پزشکان به ناچاز حتی نوک بینی او را نیز جدا کردند.

پدر و مادر رز از روزهای تلخ بی دست و پا شدن دخترشان تنها این را می گویند که :دکتر به ما گفته بود دخترتان 10 درصد شانس زنده ماندن دارد ولی حالا بعد از گذشت نزدیک به یک سال انگیزه ی بالای رز به ما ثابت کرد که برای زنده ماندن و زندگی کردن چیزهایی فراتر از جسم نیاز است. پدر و مادر با فراهم کردن ابزار خاص به او کمک می کنند تا بتواند لذت حرکت را تجربه کند.این تصاویر به وضوح گویای انگیزه و ارداه ی بالای رز کوچولو برای تطبیق دادن خود با شرایط جدید زندگی اش است.

رز الن کودک با اراده قبل از از دست دادن دست و پایش.

 

عکس کودک بدون 4دست و پا و بینی