اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد (ع)

اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد (ع)

منتشر شده توسط :نمناک


به مناسبت فرا رسیدن شهادت چهارمین امام شیعیان گلچینی از اس ام اس شهادت امام سجاد (ع) سید الساجدین را در اختیارتان قرار داده ایم.
اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد (ع)به مناسبت فرا رسیدن شهادت چهارمین امام شیعیان گلچینی از اس ام اس شهادت امام سجاد (ع) سید الساجدین را در اختیارتان قرار داده ایم.

اس ام اس شهادت امام سجاد (ع)

علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع)، معروف به امام سجاد و زین العابدین، چهارمین امام شیعیان است. مدت امامت وی 34 سال بوده است. در واقعه کربلا حاضر بود و به علت بیماری در جنگ شرکت نداشت و لشکریان یزید پس از شهادت امام حسین(ع) او را همراه اسیران کربلا به کوفه و شام بردند. خطبه امام سجاد(ع) در شام باعث آگاهی مردم از جایگاه اهل بیت شد. واقعه حره، نهضت توابین و قیام مختار در زمان امام سجاد روی داد.25 محرم مصادف با شهادت امام سجاد است به همین مناسبت گلچینی از اس ام اس های تسلیت شهادت امام سجاد سید الساجدین را در اختیارتان قرار داده ایم.

پیامک تسلیت شهادت امام سجاد (ع) هرگز نگذاشت تا ابد شب باشداو ماند که در کنار زینب باشدسجّاد که سجّاده به او دل می بستتدبیر خدا بود که در تب باشد شهادت وارث نهضت عاشورا تسلیت باد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ منم من،شهید سوز و اشک و ناله،به دل دارم داغ سه سالهعزیزان من،شدند از غربت،تمامی پرپر همچو لالهامامُ العارفینم،سید الساجدینم،من زین العابدینم ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊واویلا،روح عبادت کشته شد،قلب همه به درد و غم آغشته شدبر مصحف غمهای زین العابدین،مرثیه ی کرببلا نوشته شد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ در صبر تو روح استقامت دیدندآثار بزرگی و کرامت دیدنداز منبر عشق چون که بالا رفتی  در قامت خطبه ات قیامت دیدند◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ آنکه عمری به دعا غنچه لب وا می کرد گریه بر غربت و مظلومی بابا می کردآنچه در معرکه کرببلا رخ می داد    شاهدی بود که از خیمه تماشا می کردمصلحت بود که آنجا به شهادت نرسد   ورنه او هم به بر فاطمه ماوا می کرد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ یعقوب کربلا! چه قدر گریه می کنیاز صبح زود تا به سحر گریه می کنییعقوب را که غصه ی یوسف شکست و توداری برای چند نفر گریه می کنی ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊درد بسیار، مداوا گریه ارث جامانده زهرا گریه روزها ناله و شب ها گریه آب می خورد، ولی با گریه ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ قسمت این بود بال و پر نزنیمرد بیمار خیمه ها باشیحکمت این بود روی نی نرویراوی رنج نینوا باشی ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ باز گریان غم هم نفسی باید شدزائر مرغ غریب قفسی باید شدباز یک عده جفا ، زخم روی زخم زدنداز قضا باز عزادار کسی باید شد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊با ما بگو ز تسویه ی بی مرام هااز چشم هرزه و نظر ازدحام هادیدم محاسن تو ز خونت خضاب شداز بس که سنگ خورده ای از پشت بام ها ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ آیینه زاده ام که اسیر سلاسلمهجده ستاره بر سر نیزه مقابلمما را زدند مثل اسیران خارجیدارم هزار راز نگفته در این دلم ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ دلسوخته،شبیه دل خیمه ها شدهمانند پاره پیروهنی نخ نما شدهدارم هنوز بر سرم عمامه ای که سوختبغض گلوی سوخته ام بی صدا شده ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس شهادت امام سجاد ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ز فرط گریه گرفته صدای تو بس کنخدا کند که بمیرم برای تو بس کنتمام ایل و تبارت فدای دین گشتندتمام ایل و تبارم فدای تو بس کن

اس ام اس تسلیت شهادت امام سجاد (ع)