مرتضی پاشایی | شایعه سرقت جسد مرحوم “مرتضی پاشایی”

مرتضی پاشایی | شایعه سرقت جسد مرحوم “مرتضی پاشایی”

منتشر شده توسط :نمناک


در اقدامی تاسف بار شایعه به سرقت رفتن پیکر مرحوم “مرتضی پاشایی” از صبح امروز در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
شایعه تاسف بار سرقت پیکر “مرتضی پاشایی” + تصاویردر اقدامی تاسف بار شایعه به سرقت رفتن پیکر مرحوم “مرتضی پاشایی” از صبح امروز در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. تاریخ انتشار : 19 فروردین 1395

تکذیب شایعه سرقت پیکر مرتضی پاشایی 

صبح امروز شایعه ای مبتنی بر نبش قبر و به سرقت رفتن پیکر مرحوم مرتضی پاشایی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و به آرامی فضای گروه ها و کانال های متفرقه و عمومی را پر کرد.  به نظر می رسد تصویر منتشر شده مربوط به مراسم تدفین این خواننده فقید پاپ کشورمان باشد که از سوی برخی افراد سودجو در فضای مجازی با عنوان خبری کذب مبنی بر سرقت پیکر آن مرحوم، منتشر و این شایعه را دامن زده است.این خبر درحالی در شبکه های مجازی تا کنون دست به دست شده است که مسئولین بهشت زهرا (س) تهران آن را تکذیب کردند.فرج عضو روابط عمومی خدمات شهری شهرداری تهران  گفت: این خبر از اساس کذب است و در بهشت زهرا (س) چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد.

مرتضی پاشایی ، شایعه سرقت جسد مرحوم مرتضی پاشایی