مهسا کرامتی و همسرش در جشن عروسی! + عکس

مهسا کرامتی و همسرش در جشن عروسی! + عکس

منتشر شده توسط :نمناک


مهسا کرامتی به تازگی عکسی از تیپ متفاوتش در عروسی برادر همسرش را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.
مهسا کرامتی و همسرش در جشن عروسی! + عکسمهسا کرامتی به تازگی عکسی از تیپ متفاوتش در عروسی برادر همسرش را در صفحه شخصی اش منتشر کرد. تاریخ انتشار : 20 فروردین 1395

مهسا کرامتی و همسرش راما قویدل در عروسی

مهسا کرامتی بازیگر 32 ساله کشورمان با انتشار عکس زیر در جشن عروسی برادر همسرش نوشت:

عروسی برادر همسر جان بود که خوش گذشت و خوشمزه گذشت

تیپ مهسا کرامتی و همسرش راما قویدل در عروسی

مهسا کرامتی و پسرش امیرمانی

مهسا کرامتی و همسرش در جشن عروسی! + عکس