واکنش تمسخر آمیز مورینیو به پیشنهاد تیم ملی سوریه

واکنش تمسخر آمیز مورینیو به پیشنهاد تیم ملی سوریه

منتشر شده توسط :نمناک


خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی سابق چلسی به پیشنهاد تیم ملی سوریه واکنش تمسخرآمیزی نشان داد و گفت: من مربیگری در یک لیگ سخت را می خواهم نه اهداف آسان را.
واکنش تمسخر آمیز مورینیو به پیشنهاد تیم ملی سوریهخوزه مورینیو سرمربی پرتغالی سابق چلسی به پیشنهاد تیم ملی سوریه واکنش تمسخرآمیزی نشان داد و گفت: من مربیگری در یک لیگ سخت را می خواهم نه اهداف آسان را. تاریخ انتشار : 21 فروردین 1395

واکنش مورینیو به پیشنهاد تیم ملی سوریه

خوزه مورینیو بعد از جدایی از تیم چلسی هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکرده است و هر روز اخبار مختلفی از پیشنهاد تیم های مختلف به این مربی پرتغالی مطرح می شود. مورینیو در این خصوص به نشریه «زیرو زیرو» پرتغال گفت:چیزی که قطعی است این است که سال آینده مربیگری خواهم کرد. بعد از پایان این فصل مشخص می شود که کجا کار خواهم کرد. می خواهم به باشگاهی بروم که به شدت خواهان من است. در این میان شایعات و سناریوهای غیر واقعی زیادی هم مطرح شده است، مثل سرمربیگری تیم ملی سوریه. وی ادامه داد:سرمربیگری سوریه با اصول و روش کاری من همخوانی ندارد. من سرمربیگری یک باشگاه در یک لیگ قدرتمند و سخت را می خواهم نه اهداف آسان را.

واکنش تمسخر آمیز مورینیو به پیشنهاد تیم ملی سوریه