قتل مهدی درستی رئیس شورای شهر رامجرد

قتل مهدی درستی رئیس شورای شهر رامجرد

منتشر شده توسط :نمناک


مهدی درستی رییس شورای شهر رامجرد غروب پنجشنبه به دست عده ای ارازل و اوباش به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسید.
قتل مهدی درستی رئیس شورای شهر رامجردمهدی درستی رییس شورای شهر رامجرد غروب پنجشنبه به دست عده ای ارازل و اوباش به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسید. تاریخ انتشار : 21 فروردین 1395

رییس شورای شهر رامجرد کشته شد

مهدی درستی رییس شورای جوان شهر رامجرد که به اتفاق خانواده به تفریح رفته بود با عده ای جوان مزاحم درگیر شد و به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. به گفته خانواده مقتول ارازل اوباشی که با آنها درگیر شدند بیش از ده نفر بودند که مزاحم آنها شدند و پس از درگیری یکی از مزاحمین با کارد، رگ گردن وی را می زند.    گفتنی است قاتل فردی سابقه دار است و پس از قتل از مسیر فرعی منتهی به مرودشت قصد فرار داشته که به همت ماموران نیروی انتظامی با هم دستانش دستگیر شدند. این حادثه غروب پنجشنبه در تفرجگاه تیرباغ واقع در بخش درودزن از توابع شهرستان مرودشت رخ داده است.

قتل مهدی درستی رئیس شورای شهر رامجرد