لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک ریو مشخص شد

لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک ریو مشخص شد

منتشر شده توسط :نمناک


لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک در کمیته فرهنگی تایید نهایی شد و قرار است به زودی اندازه ها گرفته شود و به تولید انبوه برسد.
لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک ریو مشخص شد لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک در کمیته فرهنگی تایید نهایی شد و قرار است به زودی اندازه ها گرفته شود و به تولید انبوه برسد. تاریخ انتشار : 23 فروردین 1395

لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک مشخص شد

پس از اینکه لباس ورزشی کاروان ایران در المپیک ریو مشخص شد و قرار است پس از تایید نمونه آن به تولید انبوه برسد، رنگ لباس کاروان در مراسم افتتاحیه و رژه المپیک ریو نیز مشخص شده است.

 کت آبی کمرنگ، شلوار سرمه ای و پیراهن گلبهی برای مراسم افتتاحیه و رژه کاروان در نظر گرفته شده است. لباس بانوان که به صورت مانتو شلوار خواهد بود نیز ترکیبی از این رنگ هاست. تعیین نام و شعار کاروان ایران در المپیک ریو نیز به کمیته فرهنگی کمیته ملی المپیک سپرده شده و قرار است در جلسه ای که روز شنبه برگزار می شود سیاست گذاری شده و اعلام شود. اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران و رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی با اعلام این خبر گفت:لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک در کمیته فرهنگی تایید نهایی شد و قرار است به زودی اندازه ها گرفته شود و به تولید انبوه برسد.

 

لباس کاروان ایران در افتتاحیه المپیک ریو مشخص شد