وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران فردا 30 اردیبهشت

وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران فردا 30 اردیبهشت

منتشر شده توسط :نمناک


رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از تعطیلی مدارس شهرستان های استان تهران در روز شنبه 30 اردیبهشت خبر داد.
وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران فردا 30 اردیبهشترئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از تعطیلی مدارس شهرستان های استان تهران در روز شنبه 30 اردیبهشت خبر داد. تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1396

تعطیلی مدارس استان تهران فردای انتخابات

اصغر خلیلی اظهار کرد:با توجه به طولانی شدن فرایند انتخابات و اعلام نظر رئیس شورای آموزش و پرورش مناطق شهرستان های استان تهران و مدیران مناطق تمام مدارس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران روز شنبه 30 اردیبهشت تعطیل است.

وضعیت تعطیلی مدارس استان تهران فردا 30 اردیبهشت