عروسی لباس عروسی اش را آتش زد!

عروسی لباس عروسی اش را آتش زد!

منتشر شده توسط :نمناک


امروزه عده ای از مردم حاضرند هر کاری بکنند تا یک عکس زیبا بگیرند و با این انگیزه حتی برخی جان خود را نیز به خطر می اندازند. در چین نیز یک عروس به خاطر گرفتن عکس زیبا، لباس عروسی خود را به آتش کشید.
عروسی لباس عروسی اش را آتش زد!امروزه عده ای از مردم حاضرند هر کاری بکنند تا یک عکس زیبا بگیرند و با این انگیزه حتی برخی جان خود را نیز به خطر می اندازند. در چین نیز یک عروس به خاطر گرفتن عکس زیبا، لباس عروسی خود را به آتش کشید. تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1396

آتش زدن لباس عروس

یک عروس چینی تصمیم می گیرد تا در لباس عروسی شعله ور در آتش عکس بگیرد و به همین دلیل این تازه عروس چینی اقدام به آتش زدن لباس خود نمود.در این ویدئو همکار عکاس، کمی از لباس این عروس را آتش زد اما این آتش به سرعت روی قسمت های دیگر لباس عروس جوان شعله ور شد.

حاضران با کمک کپسول های آتش نشانی اقدام به خاموش کردن لباس عروس کردند.به گزارش اسپوتنیک، خبرها حاکیست که عروس در این حادثه صدمه جدی ندیده است.

عروسی لباس عروسی اش را آتش زد!