تلاش بازیکنان سابق پرسپولیس برای بازگشت به این تیم

تلاش بازیکنان سابق پرسپولیس برای بازگشت به این تیم

منتشر شده توسط :نمناک


این بازیکنان از طریق واسطه هایی تلاش کردند تا به پرسپولیس بازگردند اما گفته های برانکو نشان می دهد جای آنها در پرسپولیس نیست.
تلاش بازیکنان سابق پرسپولیس برای بازگشت به این تیماین بازیکنان از طریق واسطه هایی تلاش کردند تا به پرسپولیس بازگردند اما گفته های برانکو نشان می دهد جای آنها در پرسپولیس نیست. تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1396

این بازیکنان پرسپولیس جایی در این تیم ندارند

تعدادی از بازیکنان سابق پرسپولیس تلاش زیادی کردند به این تیم برگردند اما این تلاش بی نتیجه مانده است.

قرار بود امثال رضا حقیقی، پیام صادقیان و محمد رضا خانزاده ستارگان آینده فوتبال ایران باشند. اما این بازیکنان هر چقدر در آغاز راه درخشان ظاهر شدند در ادامه به حاشیه رفتند و جایگاه خود را در سطح اول فوتبال ایران از دست دادند.

 

رضا حقیقی و پیام صادقیان

 اما به مانند فصل گذشته و دو فصل قبل این بازیکنان از طریق واسطه هایی تلاش کردند تا به پرسپولیس بازگردند اما رفتار و گفته های برانکو نشان می دهد پرونده آنها در پرسپولیس برای همیشه بسته شده است.

مشخص است حتی اگر جای برانکو سرمربی پرسپولیس شخص دیگری هم بود راضی به بازگشت این بازیکنان نمی شد.

تلاش بازیکنان سابق پرسپولیس برای بازگشت به این تیم