فتوای جنجالی یک وهابی درباره سگ ها!

فتوای جنجالی یک وهابی درباره سگ ها!

منتشر شده توسط :نمناک


فتوای عجیب وهابیون برای مردم تمامی ندارد، یک مبلغ وهابی حکم کرده است که کشتن سگ سیاه جایز است.
فتوای جنجالی یک وهابی درباره سگ ها!فتوای عجیب وهابیون برای مردم تمامی ندارد، یک مبلغ وهابی حکم کرده است که کشتن سگ سیاه جایز است. تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1396

فتوای عجیب وهابیون درباره سگ

یک مبلغ سلفی وهابی گفت:نظر شرع درباره کشتن سگها دارای جزییات و توضیحاتی است و شامل تمام سگها نمی شود. به نظر می رسد که مبلغان وهابی از صدور فتواهای عجیب و جنجال برانگیز که هیچ سودی برای مردم ندارند، خسته نمی شوند؛ آخرین مورد از اینگونه فتواهای عجیب، فتوای زین العابدین کامل مبلغ سلفی وهابی است که می گوید سگهای ولگرد به دو دسته تقسیم می شوند؛ کشتن یک دسته از آنها جایز و بلامانع است و اما دسته دوم را نباید کُشت. او حکم می کند که کشتن سگ سیاه جایز است؛ زیرا شیطان است. همچنین سگ هار را می توان کشت؛ زیرا به دیگران آسیب می رساند. اما کشتن دیگر سگها جایز نیست.

 

 

کشتن سگ ها جایز است!

 وی در گفتگو با پایگاه"فیتو" افزود:اگر این سگها موذی باشند باید صدمه و آسیب این سگها را از خود دور کرد؛ حتی اگر از طریق کشتن آنها باشد. این مفتی سلفی وهابی خاطرنشان کرد که کشتن سگی که گاز می گیرد یا زخمی می کند، بلامانع است.

فتوای جنجالی یک وهابی درباره سگ ها!