چک کردن گوشی همسر از نظر حقوقی

چک کردن گوشی همسر از نظر حقوقی

منتشر شده توسط :نمناک


درمورد میل شدید و وحشتناک به چک کردن گوشی موبایل همسر و درست یا غلط بودن آن و وضعیت حقوقی آن بیشتر آشنا شوید.
چک کردن گوشی همسر از نظر حقوقیدرمورد میل شدید و وحشتناک به چک کردن گوشی موبایل همسر و درست یا غلط بودن آن و وضعیت حقوقی آن بیشتر آشنا شوید.

چک کردن گوشی موبایل همسر:صحیح یا غلط؟

برخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند. این کار از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و آیا می توان بابت آن شکایت کرد؟

«نوعا این دست اقدامات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در راستای حساسیت ها و علایق طرفین نسبت به یکدیگر و زندگی شان است؛ لذا نباید به جای درک کردن طرف مقابل و تلاش در اعتمادسازی به دنبال چنین راه هایی بود. 

چک کردن گوشی همسر

 به هرحال این مورد ظاهرا با هیچ یک از عنوان های مجرمانه قابل انطباق نیست و قانونگذار در قانون مدنی صرفا زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده است که این امر با تفسیری موسع از قانون می تواند از مصادیق تکلیف به حسن معاشرت تلقی شود؛ هر چند ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر نشده است.»

چک کردن گوشی همسر از نظر حقوقی