رابطه جنجالی دروازه بان معروف با خانم مهندس جوان

رابطه جنجالی دروازه بان معروف با خانم مهندس جوان

منتشر شده توسط :نمناک


رابطه دروازه بان معروف لیگ برتر با خانم مهندس جوان به جاهای باریک کشید و برایش دردسر شد, کار به دادگاه و پزشکی قانونی هم کشید.
رابطه جنجالی دروازه بان معروف با خانم مهندس جوانرابطه دروازه بان معروف لیگ برتر با خانم مهندس جوان به جاهای باریک کشید و برایش دردسر شد, کار به دادگاه و پزشکی قانونی هم کشید. تاریخ انتشار : 11 خرداد 1396

رابطه دروازه بان لیگ برتر و خانم مهندس

خانم مهندس نسبتا جوان تهرانی که اتفاقا وضع و کار و شغل خوبی هم داشت و تحصیلاتش را تا حد کارشناسی ارشد رشته کاری اش رسانده بود هیچ وقت فکر نمی کرد مانند دختران نوجوان پانزده،شانزده،هفده... ساله فریب آقای دروازه بان خوش قد و بالای تیم مطرح شهرستانی را بخورد و خامش شود.

این اتفاق اما افتاده بود و آقای دروازه بان با وعده ازدواج با خانم مهندس او را به دست آورده بود و بعد از مدتی سیر شدن رهایش کرده بود. وکیل زبردست خانم مهندس کار را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و دادگاه و پزشکی قانونی هم کشاند و در نهایت دو طرف حاضر شدند با هم مصالحه کنند. البته این که وسط این دعواها و شکایت ها و کشمکش ها چه اتفاقاتی افتاد و چه قول و قرارهایی گذاشته شد بر ما پنهان است اما بعدا شنیده شد جناب دروازه بان به خاطر خطر محرومیت طولانی مدت و آبروریزی یک سری امتیازاتی جز ازدواج داد تا از این پرونده جنجالی نجات یابد.

رابطه جنجالی دروازه بان معروف با خانم مهندس جوان