شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان در ایران

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان در ایران

منتشر شده توسط :نمناک

به سادگی پول در بیارید !!!

کلیک کن !!!

بزرگترین ربات کسب درآمد
لینک ربات رو برات گذاشتم

کلیک کن !!!


بازنشستگی زنان و مردان در ایران براساس شرایط خاص سنی و سوابق تعیین می شود که استثنائاتی را شامل می شود.
بازنشستگی زنان و مردان در ایران چه شرایطی دارد؟بازنشستگی زنان و مردان در ایران براساس شرایط خاص سنی و سوابق تعیین می شود که استثنائاتی را شامل می شود. تاریخ انتشار : 4 فروردین 1397

جزئیات انواع و شرایط بازنشستگی زنان و مردان

در مورد بازنشستگی زنان و مردان چند شرط مهم مورد نظر گرفته می شود که شامل :

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است.به این معنی که زنان با سن کمتری می توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است.

به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان

شرایط سنی در بازنشستگی زنان و مردان

1- فرد تحت پوشش با 45 سال سن و 30 سال سابقه می تواند بازنشسته شود.

2-فرد تحت پوشش با 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه می تاوند درخواست بازنشستگی کند.

3-فرد تحت پوشش با 42 سال سن برای مشمولین قانون کار و 20 سال سابقه می تواند بازنشسته شود.

*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

4- فرد تحت پوشش با داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سنی می تواند بازنشسته باشد.

5- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می تواند با 45 سال سن و با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

6- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه شده می تواند با 10 سال سابقه و بیشتر تا 20 سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود (بین 10 تا 20 روز حقوق). در این صورت ماده 111 قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

* بانوانی که سن آن ها به 55 سال رسیده، ولی زیر 10 سال سابقه دارند می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کسری تا 10 سال سابقه، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

 

 

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان در ایران