دعوا و کتک کاری با آجر در مراسم خاکسپاری!

دعوا و کتک کاری با آجر در مراسم خاکسپاری!

منتشر شده توسط :نمناک

به سادگی پول در بیارید !!!

کلیک کن !!!

بزرگترین ربات کسب درآمد
لینک ربات رو برات گذاشتم

کلیک کن !!!


بگو مگوهای پسر متوفی با برخی از اعضای فامیل کار را به کتک کاری با آجر کشاند ، مباشر متوفی با دیدن دعوا در خاکسپاری مجبور شد خود به کارهای دفن رسیدگی کند.
دعوا و کتک کاری با آجر در مراسم خاکسپاری!بگو مگوهای پسر متوفی با برخی از اعضای فامیل کار را به کتک کاری با آجر کشاند ، مباشر متوفی با دیدن دعوا در خاکسپاری مجبور شد خود به کارهای دفن رسیدگی کند. تاریخ انتشار : 5 فروردین 1397

کتک کاری و دعوا در خاکسپاری مرد 60 ساله

متوفی مردی 60 ساله که من مباشرش شده بودم و کار های دفن را انجام می دادم، این بنده خدا یک پسر و یک دختر داشت و در سال های آخر عمرش پیش پسرش زندگی می کرد، یعنی پسر پدرش ر. ا تر و خشک می کرد.

پسرش آمد به من گفت که آقای موسوی شما به کسی توجه نمی کنی و خواسته من را انجام می دهی و هر کس هر حرفی زد شما توجه نمی کنی. برای من سؤال شد که چرا این حرف را به من زد، چون من از ماجرا خبری نداشتم. بعد دیدم هر کسی می آید و نظری می دهد. گذشت تا سر مزار، سر مزار بودیم که یک دفعه خواهر زاده ها آمدند جلو گفتند صبر کنید، می خواهیم فلان کار را انجام دهیم... پسر متوفی گفت:نه، اون چیزی که من می خواهم شما باید انجام بدهید. سر همین حرف درگیری شد.

در عرض چند ثانیه کار به پاره آجر رسید، واقعاً با آجر همدیگر را می زدند. سعی کردیم که جدایشان کنیم، دیدیم که دعوا خیلی جدی است. نظر دهی درباره ناهار، کجا ناهار بدیم، غذا چی بدیم ... ما کار داشتیم، کلی متوفی دیگه هم بود که باید به سر مزار می رساندیم، من به همکارانم گفتم (خدمات شهری، مداحان) که بیاید کمک کنید خودمون نقش تحویل گیرنده متوفی رو انجام بدیم، این بیچاره رو بیاریم سر قبر تا این ها دعواشون تموم شود.

خلاصه این دعوا تموم نشد، ما جای اولیای درجه یک جنازه رو آوردیم، خودم رفتم داخل قبر و جنازه رو گذاشتم داخل قبر، به مداح گفتم شما کارت نباشه، شما تلقین رو بخونید، بذارید اون ها به دعواشون برسن. تلقین رو خوند، ما خاکسپاری رو انجام دادیم. ما راه افتادیم که برگردیم سر کارهامون اون ها هنوز داشتن دعوا می کردند.

دعوا و کتک کاری با آجر در مراسم خاکسپاری!