موفقیت برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی

موفقیت برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی

منتشر شده توسط :مجله نی نی سایت


موفقیت برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی
نی نی سایت: دکتر پور فتح الله مدیر عامل سازمان انتقال خون برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی در ایران را موفقیت آمیز خواند. سی و پنجمین کنگره بین المللی انجمن بین المللی انتقال خون در شهر تورنتو کانادا از 12 تا 16 خرداد ماه 1397 برگزار شد. در این کنگره که با شرکت صاحب نظران و متخصصان کشورهای مختلف برگزار شد، تمام حوزه های طب انتقال خون از جمله اهداکنندگان، بیولوژی سلول های خونی، ایمونوهماتولوژی، بیماری های منتقله از راه تزریق خون، مدیریت خون بیمار، عوارض تزریق خون و موضوعاتی از این دست مورد بررسی قرار گرفت. دکتر پورفتح اله به عنوان سخنران مدعو این کنگره ضمن تبیین مساله پیشگیری و مدیریت آلوایمینیزاسیون گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی، به تشریح وضعیت تالاسمی در ایران و برنامه پیشگیری از تولد بیمار تالاسمی پرداخت. او برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی در ایران را موفقیت آمیز دانست و با اشاره به فرایندهایی که باعث سلامت خون می شود بر میزان شیوع بسیار پایین HBs, HIVو HCVدر اهداکنندگان خون در کشور تاکید کرد. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در ادامه گفت:« از جمله این فرایندها آغاز برنامه غربالگری قبل از اهدا داوطلبان بار اول در 13 استان کشور بوده که منجر به کاهش قابل توجه موارد مثبت تاییدی در خون های اهدایی شده است.» دکتر پورفتح اله در پایان سخنرانی، به مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت آلوایمینیزاسیون در افراد مبتلا به تالاسمی و میزان شیوع آن در استان های مختلف ایران پرداخت و استراتژی های کاهش خطر آلوایمینیزاسیون که توسط سازمان انتقال خون ایران اتخاذ شده را تبیین کرد.